Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

3D modeli

Tiskanje 3D modelov

Virtualno tridimenzionalno prikazovanje dejanskih pojavov v prostoru je predvsem tekom zadnjega desetletja doživelo precejšenj razvoj. Veliko lažje in prijetneje je upravljati nek prostor, načrtovati posege vanj, varovati njegovo kulturno dediščino, če imamo širši pogled na ta prostor. Predstava prostora s pomočjo 2D kart, ki prikazujejo le tlorise, letalskih fotografij in panoramskih posnetkov je zelo omejena in nam ne daje pravega občutka prostora, s katerim se ukvarjamo oz. ga preučujemo.

Današnja tehnologija nam omogoča izdelavo različnih 3D modelov najrazličnejših stopenj natančnosti in vsebine. Možna je izdelava preprostih modelov, ko na primer neko širše območje ponazorimo zgolj s kubusi zgradb, do zelo natančnih modelov stavb z njihovo notranjostjo vred. V tovrstnih 3D modelih je možno prikazovanje tudi raznih drugih prostorskih slojev kot so katastri, komunalna infrastruktura ipd.

 

Izvajamo naslednje storitve 3D modeliranja:

  • Izdelava 3D GIS modelov

  • Tiskanje 3D modelov