Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Sistemi za podporo interventnim enotam

Veliko pozornosti vlagamo tudi v razvoj sistemov za podporo interventnim enotam. Skozi celoten proces razvoja konstruktivno sodelujemo z gasilskimi brigadami in drugimi reševalnimi službami ter tako izpopolnjujemo naše storitve. Opisani sistemi so plod rezultatov projekta SOVZO, ki ga je v okviru programa TP MIR sofinancirala Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA).


Sistem Centrala – Vozilo© je paket programskih rešitev, razvit posebej za podporo interventnim enotam, njegov namen pa je skrajšanje časa, potrebenega za sprejem odločitev in izboljšava učinkovitost dela. Zasnovan je tako, da je čim enostavnejši za uporabnika, hkrati pa mu nudi kar največ informacij. Pri razvoju sistema smo upoštevali ciljne zahteve, ki so ključne za uspešno in varno delovanje gasilskih, reševalnih in policijskih služb:
- poznavanje pogojev za delo na terenu,
- varnost pri izvajanju intervencijskih nalog,
- možnost hitrega planiranja intervencijskih nalog,
- enostavno, hitro in učinkovito vodenje nalog,
- naknadna analiza odzivov na vožnjo in pregled statističnih podatkov.

sistem


Vse programske rešitve so zasnovane na principu operativnega vodenja v nadzornem centru s podporo mobilnih enot (vozil, plovil ali oseb).

Aplikacija Centrala©
Gre za 2D/3D GIS aplikacijo z uporabniškimi lastnostmi, primernimi za delo v nadzornem centru. Glavne lastnosti aplikacije Centrala© so:
- zajem intervencije po naslovu in prikaz kraja intervencije s številom prebivalcev,
- pregledovanje atributov prostorskih podatkovnih slojev (cestno omrežje, intervencijske poti, hidranti, nevarne snovi, posebnosti in ostali podatkovni sloji po meri uporabnika),
- vodenje vozil od izhodišča do cilja in izračun predvidenega časa vožnje,
- analiza podatkov preteklih intervencij,
- podlage letalskih ali satelitskih posnetkov in topografskih kart.


Poleg pregledovanja prostorskih podatkov lahko uporabnik ustvarja svoj depozitorij pomembnih zaznamkov (požarni načrti, nevarne snovi, posebnosti pri dostopu itd.), ki jih pripiše posameznim lokacijam (npr. hišnim naslovom) in jih ob zajemu intervencije prikliče na zaslon.

aplikacija Centrala


Sistem sestavlja 3D grafični vmesnik, s katerim uporabnik pregleduje intervencijsko območje in pridobiva podatke (intervencijske poti, hidranti, zapore cest, poplavna ali zavarovana območja, ...) za načrtovanje intervencijske naloge. Kontrolni del je sestavljen iz orodnega stolpca in 3D prikazovalnika. Stolpec sestavljajajo pregledni gumbi za izbiranje, s katerimi dostopamo do vseh orodji aplikacije.
Dinamični gumbi omogočajo uporabniku zajem intervencij ter njihov zaključek, izbiro slojev, ki jih želijo videti v 3D prikazovalniku, podatke o izbranih točkah v 3D prikazovalniku ter požarne načrte in druge zaznamke na izbranih objektih.

Aplikacijo Centrala© lahko prilagodimo mobilni uporabi – aplikacija z lastnostmi nadzornega centra, prilagojena delu na terenu.

Aplikacija Vozilo©
Vozilo© je aplikacija namenjena spremljanju intervencije iz vozila oz. plovila opremljenega z GPS/GPRS modulom. Preko komunikacijskega modula je povezana z aplikacijo Centrala© za izmenjevanje osnovnih podatkov kot sta kraj intervencije in pozicija. 

aplikacija Vozilo


Glavne lastnosti aplikacije so:


- avtomatski prenos intervencije iz nadzornega centra – Centrale© v vozilo,
- navigacija po predlagani poti z upoštevanjem ozkih grl, zapor na cesti in gostote prometa,
- vpogled v intervencijske poti, hidrante, hišne naslove, število prebivalcev, itd.,
- hramba in pregledovanje požarnih načrtov ali drugih zaznamkov na hišni številki/objektu.


Aplikacija Vozilo© deluje kot avtonomna aplikacija s svojo podatkovno bazo in je prilagojena uporabi na terenu.


Avtonomonost sistema Centrala - Vozilo© in združene lastnosti geoinformacijskega, navigacijskega in podatkovnega sistema omogočajo širok spekter možnosti nadgradenj in rešitev po meri naročnika. Z veseljem vam bomo delovanje sistema predstavili v vaši službi ali na kateri od naših partnerskih služb, ki že uporabljajo naš sistem.

Reference:
2010 Javni zavod Gasilska brigada Koper
2011 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor
2012 Gasilska brigada Ljubljana
2012 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica