Sporočilo
 • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

  Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Sistem za sledenje javnega prevoza

Vse večja potreba po mobilnosti v urbanih območjih in  pri potovanjih na daljše razdalje povzroča prenatrpanost ter ekonomske in okoljske težave. Namesto zasebnih prevozov z avtomobilom bi morali potencialnim potnikom ponuditi boljši in zanesljivejši sistem javnega potniškega prometa brez nepotrebnega čakanja ali ovir. Dober informacijski sistem javnega potniškega prometa mora zato omogočiti posredovanje potovalnih informacij v realnem času.

Za varen in učinkovit javni promet.

Kaj je SSJP?

Prometno informacijski sistem za sledenje javnega prevoza (SSJP) je sistem za sledenje in nadzor vozil ter posredovanje potovalnih informacij v javnem potniškem prometu. Sistem je sestavljen iz programske opreme, ki omogoča sledenje vozilom javnega potniškega prometa in posredovanje potovalnih informacij preko različnih komunikacijskih kanalov, ter grafičnih prikazovalnikov, kot so npr. LED zasloni, običajno postavljeni na postajališčih in na avtobusih. Informacijski sistem na postajališčih in v vozilih deluje v realnem času ob navezavi na vozni red in ob uporabi avtomatskega sistema spremljanja pozicije avtobusa.

Prednosti sistema

SSJP omogoča boljšo in zanesljivejšo storitev za uporabnika. Do informacij lahko dostopa preko svetovnega spleta, SMS sporočil in grafičnih prikazovalnikov, ki so postavljeni na avtobusnih postajališčih. Preglednost voznih redov, večja zanesljivost in povečana točnost posledično vplivajo na večje zaupanje v javni potniški promet. Na osnovi pridobljenih  informacij je uporabniku omogočeno kvalitetno načrtovanje potovanja in prihranek časa.

Podjetja, ki upravljajo mestni promet, bodo s sistemom SSJP imela večji nadzor nad vozili. Prednost sistema je možnost spremljanja trenutnege pozicije in hitrosti vozila, usklajenosti z urniki voženj in stanja na cestah (zgoščen promet, zastoji). Učinkovitejši prevoz bo pripomogel k manjši porabi goriva in zmanjšanju izpustov nevarnih plinov. Z elektronsko napovedjo v relanem času bo javni potniški promet pridobil pozitivnejšo podobo. Avtomatizacija nekaterih administrativnih procesov in večja produktivnost zaposlenih bo zmanjšala stroške in stres ter povečala zadovoljstvo.

Lokalne prometne oblasti lahko s sistemom SSJP izpolnjujejo širše cilje kot so zmanjšanje vpliva prometa na okolje in prostor, vzdržni ekonomski razvoj območja in zmanjšanje socialne izključenosti prebivalcev.


Prednosti za uporabnike javnega prometa:

 • dostop do informacij o poziciji vozila in časih prihoda,
 • zmanjšanja potovalnega časa – preglednejši vozni redi, učinkovitejše upravljanje in prilagajanje prevoza na posameznikove potrebe,
 • možnost hitrejšega načrtovanja in prilagajanja na osnovi pridobljenih podatkov,
 • povečano zaupanje v javni potniški transport na podlagi realne časovne napovedi prihodov in višje tolerance za občasne spremembe v urnikih voženj.

Prednosti za mesta in podjetja, ki upravljajo mestni promet

 • višja kvaliteta storitve poveča pripravljenost prebivalstva uporabljati javni prevoz in posledično zmanjšuje uporabo osebnih vozil,
 • učinkovitejši prevoz bo pripomogel k manjši porabi goriva in emisij izpušnih plinov,
 • elektronske in realne časovne napovedi ustvarjajo pozitivno podobo javnega prevoza,
 • pomoč pri optimizaciji voznih redov in izboljšanje kompletne logistike,
 • nadzor nad vozili in usklajenost z urniki.

Reference:

2008 Vzpostavljen sistem SSJP v Občini Piran na brezplačni mestni avtobusni liniji Fornače – Tartinijev trg. Prikazovalnika na avtobusnih postajališčih na Fornačah in Tartinijevem trgu 24 ur na dan prikazujeta čas prihodov in odhodov avtobusov Občina Piran
2009 Turistični vlakec v Mestni občini Koper: Od leta 2009 je preko spletne strani Prometno-informacijskega centra mogoče spremljati trenutno pozicijo brezplačnega turističnega vlakca v MOK (vozi samo v poletnem času). Mestna občina Koper
2010 Vzpostavitev celotnega sistema za sledenje javnega prometa v Mestni občini Koper Mestna občina Koper