Sporočilo
 • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

  Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Vzdrževanje geografskega informacijskega sistema

Zemljiški kataster in kataster stavb v Mestni občini Koper
Razgled na morje po parcelah
Poplavna območja ob poplavah morja

Predvsem občine, pa tudi podjetja, ki se ukvarjajo s prostorskimi podatki in načrtovanjem, potrebujejo za nemoteno opravljanje svojega dela smiselno zasnovan in potrebam prilagojen geografski informacijski sistem. Na takšen način jim je omogočena boljša predstava o prostoru v katerem delujejo, lažje upravljanje in načrtovanje posameznih objektov, preglednejše vodenje evidence objektov in enostavnejša izdelava prostorskih analiz ali rešitev.

Uporabniki geografskih informacijskih sistemov so običajno občine, pristanišča, upravljalci gospodarske infrastrukture (kanalizacija, elektrika, vodovod,...), upravljalci naravnih parkov, gozdno-gospodarske ustanove,...

Vzdrževanje oziroma vodenje GIS-a vključuje:

 • vzpostavitev GIS-a,

 • vzdrževanje baze prostorskih podatkov,

 • pomoč uporabnikom pri uporabi in obdelavi GIS podatkov,

 • izdelava prostorskih analiz,

 • izdelava novih prostorskih slojev in strokovnih podlag,

 • svetovanje pri odločanju za programe,

 • urejanje, vzdrževanje in obnavljanje podatkovnih zbirk,

 • pridobivanje novih podatkov,

 • izdelava individualnih rešitev, prilagojenih specifičnim potrebam.

 

Reference:

2006 - ... Vzdrževanje GIS sistema Mestna občina Koper
2011 - ... Vzpostavitev in vzdrževanje GIS  Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper