Sporočilo
 • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

  Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Terenski popisi in izdelava operativnih katastrov

Izvajanje popisa javne razsvetljave v Šenčurju
Izrez iz katastra kolesarskih poti, pločnikov in javnih zelenih površin
Popisana javna razsvetljava v Mestni občini Koper
Primer vnosne maske na dlančniku za zajem objekta
Primer zajetih linijskih objektov na zaslonu dlančnika

Za učinkovito načrtovanje, upravljanje in vodenje različnih objektov v prostoru (npr. svetila, privezi, drevesa, zelenice ali divja odlagališča), je potrebno imeti kvalitetne in smiselne zbirke podatkov. Vzpostavitev in obnavljanje že obstoječih običajno zahtevata podrobne terenske popise, ki jih izvajamo z dlančniki in GPS sprejemniki različnih natančnosti, odvisno od potreb naročnika in lastnosti objektov, ki jih popisujemo. V nekaterih primerih lahko bazo podatkov vzpostavimo tudi z zajemanjem objektov iz digitalnih ortofoto posnetkov visoke ločljivosti (npr. zelenice).

Potreba po popisih izhaja iz dejstva, da operativni katastri pogosto sploh ne obstajajo ali pa so zelo nepopolni. Evidence divjih odlagališč so bile tako vzpostavljene izključno na podlagi terenskih popisov. V hitro rastočih naseljih so že vzpostavljeni katastri (npr. svetila, prometna signalizacija) pogosto zastareli in jih je potrebno s terenskim popisom ažurirati. Primeri do sedaj izvajanih popisov:

 • popis svetil,

 • popis dreves,

 • popis divjih odlagališč,

 • popis zelenic,

 • popis cest,

 • popis pločnikov in kolesarskih poti,

 • popis prometne signalizacije,

 • popis parkirišč,

 • popis komunalnih privezov za plovila.

Popise izvajamo s posebnim, v ta namen izdelanim programom na dlančniku, ki omogoča zajemanje raznovrstnih atributnih podatkov glede na potrebe naročnika (npr. stanje objekta, potreba po obnovi, vrste števcev, tip svetila, moč žarnic, dostopnost,...). Naročnik lahko poleg izdelanega operativnega katastra dobi tudi dlančnik s programom in v naprej pripravljenimi vnosnimi maskami (slika) za zajemanje točno določenih objektov. Na tak način kasneje vzdržuje in dopolnjuje vzpostavljeni kataster podatkov. Zajete objekte po opravljenem terenskem popisu iz dlančnika prenesemo na osebni računalnik in predelamo v format, ki ustreza uporabnikovemu programskemu paketu (npr. ESRI ArcGIS Shape file). Shape file, ki je glede na tip objekta linijski, poligonski ali točkovni, lahko potem z vsemi pripadajočimi atributi, ki smo jih zajeli na terenu, nadalje obdelujemo in pregledujemo na osebnem računalniku. S klikom na povezavi si lahko preberete več o dlančnikih in programski opremi za popise. 

Reference:

2003 Popis javne razsvetljave Mestna občina Koper
2004 Jahalne poti na Obali
2004 Prometna signalizacija v Celju
2007 Popis javne razsvetljave v občini Šenčur
2008 Popis dreves v MO Koper

Mestna občina Koper

2008

Popis javne razsvetljave v MO Koper

Mestna občina Koper
2008 Popis zelenic v MO Koper Mestna občina Koper
2008 Popis kolesarskih poti in pločnikov v MO Koper Mestna občina Koper
2009 Popis cest v MO Koper Mestna občina Koper
2010 Popis komunalnih privezov v MO Koper Mestna občina Koper
2011 Posodabljanje katastra svetil v MO Koper Mestna občina Koper
2012 Posodabljanje katastra komunalnih privezov v MO Koper Mestna občina Koper