Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Domači projekti

Ime projekta

Uporaba sonarja v raziskavah aktivne tektonike in paleoseizmologije na ozemljih z nizko intenzivnostjo deformacij (2012 - 2016 )

Člani konzorcija

Harpha Sea, d.o.o. Koper, UL - Naravoslovnotehniška fakulteta, Geološki zavod Slovenije

Glavni cilj projekta je metodo sonarskih raziskav aktivne tektonike in paleoseizmologije preizkusiti, kalibrirati in ugotoviti njene potencialne omejitve. Sonarske raziskave bomo zato izvedli predvsem na izbranih ozemljih, ki so dobro pokrita z obstoječimi podatki in kjer smo pojave aktivnih tektonskih deformacij že dokazali z predhodnimi raziskavami. Podrobne raziskave bomo izvajali tudi v slovenskem morju, ki ga prečijo čelne narivne in prelomne strukture Jadransko-Evrazijske kolizijske cone, ki so v italijanskem delu Tržaškega zaliva dokazano kvartarno aktivne.

Ugotovljene aktivne strukture bomo nato detajlno raziskali z gostim sonarskim profiliranjem in z jedrovanjem sedimenta dna, s čimer bomo poskušali tektonsko aktivnost časovno in jakostno kvantificirati. Končni cilj raziskav na izbranih lokacijah je izdelati paleoseizmološko kronologijo ugotovljenih aktivnih tektonskih struktur.

Projekt je financiran s strani iz javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2012 ki ga je razpisala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Ime projekta

RAZISKOVALNI VAVČER – HARPHA SEA d.o.o.- 500101 (2013 - 2014)

Člani konzorcija

Harpha Sea, d.o.o. Koper; UL Fakulteta za elektrotehniko - laboratorij za strojni vid

V sklopu projekta smo s pomočjo raziskovalnega partnerja optimizirali določene segmente avtonomenga plovila, ki ga uporabljamo za hidrografske in bio-kemične meritve. Sistem, ki na plovilu služi za detekcijo ovir s pomočjo analize videa, smo nadgradili z v projetku pridobljenimi izhodnimi podatki računalniškega vida. Razvite so ustrezne metode (segmentacija slike, stereo vid, rekonstrukcija okolice na podlagi gibanja). Uporabljeni algoritmi niso obremenjeni z licencami ali patenti. Celoten podsistem računalniškega vida je prilagojen za uporabo na majhnem avtonomnem plovilu (upoštevane so stroge omejitve velikosti, teže, porabe električne energije in površine izpostavljene vetru). Člani razvojnega oddelka FE UL so dodatno razvili in usposobili avtonomno plovilo tako, da je bila izvedena integracija s sistemom, ki ga razvija podjetje Harpha Sea, d.o.o. Koper. Izvedene so bile testne plovbe ter prilagajanja funkcionalnosti plovila rezultatom testa. Integracija je bila  izvedena v tem obdobju in so potekala tudi intenzivna testiranja uporabnosti razvitih metod ter njihovo dopolnjevanje glede na rezultate testov.
Projekt je bil sofinanciran v sklopu javnega razpisa Raziskovalni vavčer, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Ime projekta SOVZO (2009-2011) - SISTEM ZA SPREMLJANJE OSEB IN VOZIL V ZAHTEVNIH OKOLJIH
Člani konzorcija Harpha Sea, d.o.o. Koper, Acorn, AMES, Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o., Xenya, VISPORT, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Namen projekta je bil razviti prototip sistema za spremljanje oseb in vozil v zahtevnih okoljih, ki bi med drugim vključeval nabor senzorjev in merilcev (plinov, fiziološkega stanja,...), video module, modele vetrovnega polja in širjenja nevarnih snovi in bi bil uporaben širšemu krogu specializiranih uporabnikov (gasilci, reševalci, civilna zaščita, specialne vojaške enote,...). Hkrati se je za potrebe centrale razvijal skupni informacijski in komunikacijski sistem za podporo uporabnikom na terenu. 

Predstavitvena brošura
Predstavitvena brošura

Ime projekta SILAJPP (2009-2011) - SISTEM ZA VODENJE, LOGISTIKO IN AVTOMATIZACIJO JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
Člani konzorcija Harpha Sea, d.o.o. Koper, ATech d.o.o.
Namen projekta je bil razviti celoten prototip sistema za sledenje, nadzor in posredovanje potovalnih informacij v javnem potniškem prometu, ki posreduje jasne in uporabne potovalne informacije preko GSP/GPRS, radijskega omrežja, WiFi ter WiMax tehnologije ter interneta. Sistem uporabnikom omogoča hitro in personalizirano premagovanje razdalj, prevozniku pa večji nadzor nad voznim parkom in avtomatizacijo nekaterih procesov. Razviti sistem smo uspešno vključili v svojo ponudbo storitev, več si lahko preberete tukaj.

Ime projekta SIPOD (2008) - RR MORS
Člani konzorcija MORS, Harpha Sea, d.o.o. Koper
Sistem za odkrivanje oseb, predmetov in plovil pod vodno gladino (SIPOD) je namenjen odkrivanju, identifikaciji in pravočasnemu alarmiranju enot slovenske vojske v primeru nedovoljenega vstopa oseb ali plovil v področje interesa pod vodno gladino. Omogoča tudi odkrivanje predmetov pod morsko gladino ali na morskem dnu in pregled podvodnih delov konstrukcij nameščenih v morju ali na obali.

Ime projekta BIOCRYPT 2007
Člani konzorcija Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (koordinator), Alianta d.o.o., Ames d.o.o., Harpha Sea, d.o.o. Koper, Omega d.o.o., Optotek d.o.o., Univerza v Ljubljani - Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za strojništvo, Medicinska fakulteta, Veterinarska fakulteta, Biotehniška fakulteta
Enajst sodelujočih podjetij in inštitucij je razvilo hitre metode in miniaturizirane naprave za odkrivanje prikritih patogenih mikroorganizmov, virusov in toksinov.

Ime projekta APSIS TIA 2007
Člani konzorcija Harpha Sea, d.o.o. Koper, ACORN d.o.o., Ljubljana, AMES d.o.o., Ljubljana, Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o., XENYA d.o.o., Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede
Znotraj projekta je bilo razvito plovilo za potrebe meritev in logistike na morju in notranjih vodah. Avtomatsko plovilo Apsis je plovilo za avtonomno delo v plitvih vodah, ki predstavlja plavajočo merilno platformo z zahtevno opremo. Apsis uporablja za premikanje po vodni gladini električni pogon, je enostavno prenosljiv in zna sam izvajati številne merilne operacije. Plovilo se premika avtonomno po vnaprej definiranih poteh ali s pomočjo daljinskega vodenja s kopnega. Pri tem mu vgrajen navigacijski sistem omogoča natančno geografsko spremljanje lokacije čolna. Na podlagi uspešno zaključenega razvojnega projekta smo izdelali plovilo, ki ga tržimo in o katerem si lahko več preberete tukaj.

Avtomatsko plovilo/merilna platforma.

Ime projekta 3D KARTA – RR MORS - izdelava natančne 3D karte slovenskega morja, MORS 2006-2008
Člani konzorcija MORS, Harpha Sea, d.o.o. Koper
Pomorstvo Slovenske vojske uporablja sodobna orodja in rešitve za svojo geoprostorsko podporo. Pri tem ima osrednje mesto sistem ECDIS (angl.: Electronic Chart Display and Information System), ki združuje digitalno navtično karto z navigacijskimi senzorji plovila Ankaran. Zaradi potrebe po izboljšanju geoprostorskih podatkov slovenskega morja je bil med letoma 2006 in 2008 izveden projekt 3D-karta morskega dna slovenskega teritorialnega morja. Rezultat projekta je programsko okolje z geoprostorskimi informacijami slovenskega morja, ki omogoča interaktivno 3D pregledovanje vseh podatkov in integracijo sistema z drugimi senzorji. Sistem, narejen po meri, je bil razvit posebej za potrebe končnega uporabnika in na enem mestu združuje natančne podatke morja (batimetrija, podpovršinski preseki, potopljeni objekti, pomorske oznake) s priobalnimi kopenskimi podatki (DMR in DOF). Za uporabnike je sistem nepogrešljivo orodje pri izvajanju vrste nalog 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske tako v Pomorskem operativnem centru, kot tudi na plovilih. Posodobljen sistem omogoča integracijo s sonarjem za odkrivanje podvodnih vsiljivcev in tvori celovit sistem za nadzor in kontrolo varovanja akvatorija ter pri operacijah iskanja in reševanja na morju. (povzetek projekta napisala dr. Sašo Poglajen in Porf. Bogomir Tomažič v okviru istoimenskega članka)

Karta morskega dna slovenskega teritorialnega morja.