Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Novice

Analiza morfologije morskega dna slovenskega morja

nalozba_v_vaso_prihodnost_logo

V ponedeljek, 13.2.2012 je naša sodelavka Petra Slavec na oddelku za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Analiza morfologije morskega dna slovenskega morja.

Magistrska naloga na podlagi rezultatov sonarskih snemanj podaja nekatere ugotovitve in
interpretacije morfologije današnjega reliefa morskega dna slovenskega morja. Na digitalnem
modelu reliefa je bilo prepoznanih šest geomorfoloških enot, poleg tistih, ki so posledica
antropogenih posegov v morsko dno, še podvodni izviri in izdanki trdne kamnine v okolici Izole,
kotanja pred Piransko punto z največjo globino na obravnavanem območju ter do sedaj še neopisane
podvodne sipine pred Piranskim zalivom, paleostruga reke Rižane pred Koprskim zalivom in korito, ki
v smeri SV-JZ poteka preko celotnega slovenskega morskega dna prečno na današnje rečne doline. S
pomočjo podatkov podpovršinskega sonarja in razpoložljivih podatkov iz vrtine je v nalogi
identificirana meja med morskim in kontinentalnim sedimentacijskim okoljem, ki je bilo na območju
prisotno pred zadnjo morsko transgresijo, ocenjena pa je tudi debelina morskih sedimentov na
posameznih točkah v slovenskem morju.

pregledna
22072009110253LF_stack10
antropogeni_posegi2

Objavljen članek Slavčeve o spreminjanju višine morske gladine v kvartarju

V najnovejšem Geografskem vestnikuje bil objavljen prispevek naše sodelavke Petra Slavec o spreminjanju višine morske gladine v kvartarju. Preberete ga lahko na tej povezavi: 

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/vestnik-83-1-slavec.pdf

Objavljen prispevek Jezerškove: Hoja - mobilnost, ki zagotavlja trajnostnost

V Reviji za Geografijo (6-2/2011), ki jo izdaja Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, je bil objavljen članek naše sodelavke Darke Jezeršek z naslovom Hoja - mobilnost, ki zagotavlja trajnostnost. Preberete ga lahko tukaj.

Prispevek o CTD meritvah v reviji Dimensio

V 16. številki revije Dimensio (2011) je na 33. strani kratek prispevek o meritvah CTD, ki jih naša sodelavca opravljata v Koprskem zalivu.

CTD

Zemljevid kolesarskih, konjeniških in pešpoti v zaledju slovenske Istre

V sodelovanju z MOK in Občino Piran smo v sklopu Instrumenta predpristopne pomoči sooblikovali zemljevid kolesarskih, konjeniških in pešpoti v zaledju slovenske Istre. V tiskani obliki ga je mogoče dobiti na Občini Piran.