Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Novice

Srečanje evropskih poklicnih gasilskih organizacij

V petek, 2. novembra, smo se udeležili zasedanja FEU - Federation of the European Union Fire Officer Associations v Amsterdamu. Organizacija FEU povezuje poklicne gasilske organizacije evropskih držav, na letnih zasedanjih pa si člani izmenjujejo izkušnje pri vzpostavljanju požarne varnosti in primere dobrih praks. Naše povabilo je bilo plod dobrega sodelovanja z domačimi gasilsko-reševalnimi centri, na zasedanju pa smo predstavili naše produkte s področja sistemov za podporo interventnim enotam.

Potopljena preteklost (znanstveni zbornik)

Ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012) sta Andrej Gaspari in Miran Erič zbrala in uredila znanstveni zbornik POTOPLJENA PRETEKLOST, Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji. V zborniku sta objavljena tudi članka naših sodelavcev. Sašo Poglajen in Petra Slavec sta napisala prispevek Podvodna kulturna dediščina in paleookolje iz hidrografskih in geofizikalnih podatkov slovenskega morja, Tina Žerjal in Sašo Poglajen pa prispevek o rimskem podeželju slovenske Istre.

GIS v Sloveniji

25. septembra 2012 je Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v Ljubljani organiziral 11. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012, ki so se ga udeležili tudi naši sodelavci. Na simpoziju so bili predstavljeni prispevki o nekaterih najnovejših spoznanjih in dosežkih s področja uporabe geografskih informacijskih sistemov v geografiji, geodeziji, kartografiji, geologiji, varovanju naravne in kulturne dediščine ter gospodarstvu. V sklopu simpozija je izšla tudi publikacija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012, v kateri so objavljeni trije naši prispevki:

Članek naše sodelavke v zadnji številki revije Annales

V zadnji številki revije Annales - Anali za istrske in mediteranske študije (Series Historia et Sociologia) je bil objavljen članek naše sodelavke Darke Jezeršek z naslovom Mesta in javni potniški promet: analiza stanja mestnega javnega potniškega prometa v Mestni občini koper in Občini PiranSave

Delavnica »Third Workshop on Maritime Affairs in the Adriatic Ionian Macro –Region«

V ponedeljek, 17. septembra, je v Portorožu potekala delavnica z naslovom »Third Workshop on Maritime Affairs in the Adriatic Ionian Macro –Region«. Delavnice sta se udeležila tudi dva naša predstavnika. Prvi del delavnice je potekal v obliki predavanj na glavno temo, drugi del pa v obliki treh okroglih miz na različne teme morske in obalne problematike. Slednje so zajemale temo »Modre rasti«, kjer so udeleženci govorili o turizmu in razvoju v morskem sektorju ter o celovitem upravljanju z obalnimi območji in pomorskem prostorskem načrtovanju, temo konkurenčnega in trajnostnega pomorskega prevoza in varnejšega pomorskega prostora ter temo zdravega morskega okolja in trajnostnega ribolova.

Več si lahko preberete na spletni strani jadransko-ionske iniciative http://www.aii-ps.org/index.php/news-events/news/item/112-third-workshop-macro-region-portoroz