Sporočilo
 • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

  Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

OliFLY

Fractals projekt: OliFLY- Sistem za daljinsko spremljanje oljčne muhe

Cilji projekta OliFLY

Glavni cilj projekta »Sistem za daljinsko spremljanje oljčne muhe« je razviti stroškovno učinkovit, vendar uporabniku prijazen sistem za samodejno spremljanje pojava in širjenja populacije oljčne muhe. Sistem bo omogočil pravočasno in učinkovito varstvo pred oljčno muho ter posledično prispeval k trajnostnemu razvoju in kmetijstvu.

Problem

Na svetu je vsako leto proizvedenih približno 18 milijonov ton oljk. Evropska unija je vodilni proizvajalec in porabnik oljčnega olja, saj pridela kar 73 % oljk, hkrati pa je porabnik 66 % svetovne proizvodnje oljčnega olja. Po poročanju Eurostata je bilo v Evropi leta 2007 1,9 milijona kmetij z oljčnimi nasadi.
Oljčna muha (Bactrocera oleae) predstavlja v večini oljčnih nasadov največjo težavo. Napad oljčne muhe, četudi ne prehud, negativno vpliva na tržnost namiznih oljk. Sprememba kislosti zaradi oljčne muhe znatno znižuje kakovost in vrednost oljčnega olja. V Grčiji za nadzor oljčne muhe letno vložijo povprečno 35 milijonov evrov, da bi preprečili izgube v proizvodnji, ocenjene na 650 milijonov evrov. 
V preteklosti so poskušali napade oljčne muhe kontrolirati s pomočjo motenj feromona, različnih vab, pasti in biotehnologije, a večinoma z malo uspeha, še posebej, kadar je bila gostota populacije velika. Uporaba pesticidov tako žal še vedno ostaja prednostno zatiralno sredstvo, vendar je mogoče omejiti njegihovo uporabo s pomočjo pravočasnega ukrepanja.
Trenutno oljkarji pregledujejo pasti v oljčnikih, kar je zamudno in drago, predvsem zaradi stroškov dodatnih ur dela. Čas, porabljen za pregled pasti zato zmanjšajo z redkejšimi obiski oljčnika, zato težko pravočasno zaznajo eksplozije populacije škodljivcev. Neizogibna posledica takšnega pristopa je prekomerna uporaba pesticidov z manj uspešnim zatiranjem in višjimi stroški, tako finančnimi, kot okoljskimi.
Kljub temu, da so bile za zatiranje oljčne muhe razvite že marsikatere inovativne rešitve, so komercialno dostopni produkti navadno predragi za manjše oljčnike, ki prevladujejo na tržišču oljčnih proizvodov.

Rešitev
Sistem za avtomatsko spremljanje pojavljanje oljčne muhe v oljčnikih OliFLY bo sproti slikal pasti za oljčno muho in slike pošiljal ojlkarjem na pametne telefone ali računalnike. Tako bodo lahko spremljali dinamiko pojavljanja oljčne muhe kar od doma, ne da bi morali večkrat dnevno obiskovati oljčnik in pregledovati pasti.

 • OliFLY sistem bo tako omogočil hitro reakcijo, ker bo pošiljal slike pasti dovolj pogosto, da bodo lahko oljkarji pravočasno zaznali porast populacije oljčne muhe in tako učinkovito uporabili minimalne količine sredstev za zatiranje. Tako bodo pridelali kakovosten pridelek in hkrati prihranili čas ter denar za kemikalije indelo, poleg tega pa zmanjšali negativni pritisk na naravo.
 • Slike bodo imele dovolj visoko ločljivost, da bodo oljkarji lahko na njih prepoznali ali gre za oljčno muho ali druge vrste. 
 • Informacijski sistem bo enostaven za uporabo, brez zasipanja z nepotrebnimi informacijami, ki niso odločilne za uporabitev sredstev za zatiranje oljčne muhe. 
 • OliFLY sistem bo cenovno ugoden in enostaven za vzdrževanje (tudi v primeru kraje ali vandalizma). 
 • OliFLY bo omogočil najboljše upravljalske prakse tudi na okoljskem, zdravstvenem in področju varne hrane.

Sistem OliFLY bo imel nekaj ekonomskih prednosti:

 • Manjši stroški za delo: zaradi avtomatskega monitoringa pasti, ki ga bodo oljkarji lahko spremljali od doma, ne bo potrebno pogosto obiskovanje oljčnika in pregledovanje pasti na terenu, kar bo prihranilo precej delovnega časa.
 • Manjši stroški za delo in sredstva za zatiranje oljčne muhe, ker bo zaradi pravočasnega ukrepanja potrebno manjkrat škropiti.
 • Stroški in vzdrževanje sistema bodo v okviru proračuna, ki bi ga bili oljkarji pripravljeni vložiti v tak sistem (glede na naše pogovore z njimi) in ne bodo bistveno vplivali na stroške pridelave. 
 • Naš pristop bo močno prispeval k temu, da bodo pridelki bolj kvalitetni in številčnejši, kar pa bo posledično zmanjšalo tudi finančne izgube in ugodno vplivalo na cene oljčnih izdelkov.

Za dosego ciljev boma na projektu naredili naslednje:

 1. Sistem (kamera – modul) bomo postavili in testirali v več slovenskih oljčnikih:
  Razvili bomo sistem kamer in komunikacijskih modulov, ki bodo robustni, enostavni za postavitev in sestavljeni iz cenovno ugodnih, vendar učinkovitih komponent.
 2. Vzpostavili povezavo in obdelavo podatkov na serverju:
  Vsi sistemi na terenu bodo povezani s serverji. Izdelali bomo bazo za uporabnike, slike in ostale pomembne podatke.
 3. Distribucija in komunikacija z uporabniki:
  Omogočili bomo prenos podatkov (slik) končnim uporabnikom preko mreže ter jim omogočili povratno informacijo.
 4. Vzpostavitev monitoringa stanja sistema:
  Razvili bomo podsistem za spremljanje statusa sistemov v oljčniku in načinov komunikacije. Uporabnikom bo omogočen pregled statusa in spreminjanje parametrov sistema (na primer frekvenca zajema slik).

Predstavitev projekta OliFLY si lahko ogledate tudi na:
- ppt predstavitev;
- OliFLY video.

Viri:

http://ec.europa.eu/agriculture/olive-oil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/olive-oil/economic-analysis_en.pdf
http://www.oliveoilsource.com
http://www.entnemdept.ufl.edu/creatures/fruit/tropical/olive_fruit_fly.htm
http://www.oxitec.com/agriculture/our-products/olive-fly/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/141151_en.html
http://www.ecpa.eu/information-page/ipm/what-ipm
http://cisr.ucr.edu/blog/invasive-species/cisr-olive-fruit-fly/
http://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-business/europe/umbrian-leaders-seek-action/42091
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Olive_oil%20_report2000_2010.pdf


»Projekt je sofinanciran s strani FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications, št.  FP7 projekta 632874), v okviru finančnega okvirja Evropske komisije.«

fractalsfiware-acceleratelogo_ec

Vabljeni k spremljanju poteka projekta tudi na naši Facebook strani

Novice iz projekta:

19.11.2015 - Prvi daljši test OliFLY sistema v oljčniku uspešno opravljen

27.10.2015 -  Na terenu s prvim OliFLY prototipom

7.10.2015 - Razvoj sistema OliFLY po planu

1.6.2015 - Pričetek projekta »OliFLY- Sistem za daljinsko spremljanje oljčne muhe«Pasica
Pasica

Pasica