Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Programska oprema


Za terensko uporabo GNSS sprejemnikov smo razvili programsko opremo Loger:

  • učinkovit, enostaven za uporabo

  • omogoča planiranje in izvedbo meritev

  • uporablja slovenski jezik

  • prilagojen na vse specifičnosti dela pri nas (geoid, transformacije, GK/ETRS)

  • brezplačne nove nastavitve

  • brezplačne nove verzije programa

  • prilagajanje potrebam uporabnikov

Mobilni GIS predstavlja program JPGView. Na zemljevidih ali drugih rastrskih podlagah (letalski posnetki - DOF, topografski načrti - TTN5..) imamo pregled nad vektorskimi stalnimi podatki (ulice, ceste, parcele, geodetske točke..) ter raznimi izmerjenimi objekte (vodi, table, znaki, svetila...).

Preko zemljevida lahko objektom določimo pozicijo, jih premikamo, brišemo. 
Vsakemu tipu objekta pripada ustrezna vnosna maska za popis lastnosti, ki vključuje šifrante, izbrane tekste, slike.

Program običajno prodajamo skupaj z dlančnikom in že pripravljenimi vnosnimi maskami za konkreten terenski popis. Več o terenskih popisih si lahko preberete na Terenski popisi in izdelava operativnih katastrov.